HomeUnia Europejska WdrożeniaNewsPomiar PEM IPCom Systemy łącznościRozwiązania ITSystemy CNCSymulatorySystemy dyspozytorskieKontakt
IPCom
 

Tworzenie oprogramowania do zadań specjalnych to nasza pasja.   Zobacz, jak działa IPCom - jednolita platforma cyfrowa integrująca media komunikacyjne w centrum dyspozytorskim

 

System IPCom to owoc twórczej pracy naszych projektantów, programistów i inżynierów.  IPCom to jednolita platforma cyfrowa integrująca media komunikacyjne w centrum dyspozytorskim, takie, jak:

 • konwencjonalne sieci radiowe
 • cyfrowe sieci DMR (MotoTRBO, NEXEDGE),
 • cyfrowe sieci Tetra
 • publiczna sieć telefoniczna (analogowa, ISDN)
 • sieci GSM (sms)
 • systemy rozgłaszania fonicznego
 • systemy automatyki i telemetrii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z opisem podstawowych funkcji i działania systemu.

 

Cechy systemu IPCom:

 

System IPCom to cyfrowa platforma komunikacyjna integrująca media oraz urządzenia występujące powszechnie na stanowiskach kierowania Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

 

Umożliwia zorganizowanie nowoczesnych stanowisk dyspozytorskich sterowanych za pomocą konsol dotykowych, integrujących w jeden system wszystkie dostępne urządzenia Użytkownika.

 

System IPCom współpracuje z systemami takimi jak:

 

 • konwencjonalne sieci radiowe,

 • cyfrowe sieci DMR (MotoTRBO) oraz NexEdge,

 • cyfrowe sieci radiowe TETRA,

 • publiczne sieci telefoniczne (PSTN, ISDN),

 • centrale telefoniczne za pomocą protokołu TAPI,

 • sieci GSM/EDGE/UMTS,

 • infrastruktura alarmowa firmy Platan: DSP, DWA, DZS,

 • systemy rozgłaszania fonicznego,

 • systemy automatyki i telemetrii.

 

Charakterystyka systemu IPCom:

 

 • otwarta architektura - modułowa budowa umożliwia prostą rozbudowę o następne moduły funkcjonalne,

 • skalowalność - możliwość zrealizowania prostych systemów składających się z jednego serwera, po systemy rozproszone, zbudowane z wielu serwerów zlokalizowanych w różnych lokalizacjach,

 • redundantność - możliwość zdublowania wszystkich elementów systemu, w celu uniezależnienia się od awarii pojedynczych elementów systemu,

 • niezależność od producentów sprzętu - system oparty jest o standardowe rozwiązania teleinformatyczne oraz o otwarte protokoły i formaty,

 • bezpieczeństwo - system kont i haseł zapewnia dostęp tylko uwierzytelnionym użytkownikom na poziomie zdefiniowanym przez administratora systemu,

 • rozwiązanie w pełni cyfrowe - wszelka sygnalizacja oraz tory audio są przesyłane pomiędzy elementami systemu wyłącznie w postaci cyfrowej, z wykorzystaniem protokołu IP.

 

 

Wykaz głównych funkcji realizowanych przez system IPCom:

 

 • sterowanie radiotelefonami, automatyką, systemami telemetrii za pośrednictwem dotykowych konsol dyspozytorskich,

 • prowadzenie korespondencji głosowej,

 • rejestracja prowadzonej korespondencji głosowej,

 • rejestracja odbieranych i wysyłanych informacji statusowych w systemach analogowych Select5, systemach DMR oraz Tetra,

 • funkcja voiting (wyszukiwanie stacji bazowej o najmocniejszym sygnale),

 • sterowanie centralą telefoniczną za pośrednictwem protokołu TAPI,

 • funkcja przemiennika (przełączanie się zdalnej stacji w tryb przemiennika w sytuacji braku połączenia z serwerem IPCom),

 • programowanie radiotelefonu podłączonego do zdalnej stacji systemu IPCom,

 • funkcja cross-band (połączenie pomiędzy dwoma niezależnymi sieciami radiowymi),

 • funkcja telephone inter-connect (połączenie pomiędzy siecią radiową, a siecią telefoniczną),

 • funkcja intercom (bezpośrednie połączenia pomiędzy operatorami systemu),

 • wybór stacji bazowych do nasłuchu,

 • ustawiane poziomów głośności niezależnie dla każdego kanału komunikacyjnego, oddzielnie dla każdej konsoli dyspozytorskiej,

 • sygnalizacja zajętości na wszystkich podłączonych kanałach oraz kanałach aktualnie monitorowanych.

   

  Architektura systemu IPCom

   

   

  System IPCom składa się z następujących elementów:

   

 • serwer główny IPCom – steruje pracą całego systemu, realizuje rejestrację rozmów, archiwizuje zdarzenia systemowe. W zależności od konfiguracji steruje konsolami dyspozytorskimi, radiotelefonami i telefonami lokalnymi, lokalną automatyką i telemetrią. Dodatkowo zapewnia komunikację z serwerami zdalnymi. W systemie występuje zawsze jeden serwer główny,

 • serwer zapasowy IPCom – serwer backup-owy. W przypadku awarii serwera głównego przejmuje on jego wszystkie funkcje i umożliwia dalszą, nieprzerwaną pracę,

 • serwer zdalny IPCom – instalowany w zdalnych jednostkach. W zależności od konfiguracji steruje konsolami dyspozytorskimi, radiotelefonami i telefonami lokalnymi, lokalną automatyką i telemetrią,

 • konsola dyspozytorska IPCom – podłączana do serwera głównego lub serwera zdalnego. Umożliwia sterowanie urządzeniami, prowadzenie korespondencji radiowej, rozmów telefonicznych. Sterowanie odbywa się za pomocą panela dotykowego.

Serwery IPCom główny i zdalne mogą być wyposażone w następujące moduły:

 

 

 

 • IPCom GM - moduł sterujący radiotelefonem Motorola serii GM i CM,

 • IPCom TK - moduł sterujący radiotelefonem Kenwood TK7180 oraz innymi opartymi na protokole Fleet Sync,

 • IPCom DM - moduł sterujący radiotelefonem DMR Motorola serii DM,

 • IPCom Radio - uniwersalny moduł sterujący radiotelefonem za pomocą konfigurowalnego łącza akcesoriów lub łącza RS232 (możliwa konfiguracja do innych typów radiotelefonów),

 • IPCom ISDN - moduł sterujący łączem ISDN (telefonia cyfrowa),

 • IPCom PSTN - moduł sterujący łączem PSTN (telefonia analogowa),

 • IPCom DWA - moduł sterujący systemem DWA 101, 102 firmy Platan,

 • IPCom DSP50 - moduł sterujący systemem DSP 50 firmy Platan,

 • IPCom DZS - moduł sterujący systemem DZS firmy Platan,

 • IPCom Telemetria - moduł sterujący telemetrią,

 • IPCom Radiowęzeł - moduł sterujący radiowęzłem,

 • IPCom TAPI – moduł sterujący centralą telefoniczną za pośrednictwem protokołu TAPI,

 • IPCom rec - moduł rejestratora rozmów oraz rejestracji logów zdarzeń,

 • IPCom SNMP – moduł monitorujący prace wszystkich elementów systemu za pomocą protokołu SNMP,

 • IPCom Repeater – moduł przemiennika radiowego uruchamiany automatycznie w przypadku braku połączenia IP z serwerem IPCom,

 • IPCom Voting – moduł wyboru najsilniejszej stacji bazowej.

Połączenia pomiędzy serwerem głównym, serwerami zdalnymi oraz konsolami odbywają się za pośrednictwem cyfrowych łączy IP lub łączy konwertowanych do łączy IP takich jak:

 • lokalna sieć ethernet,
 • połączenia VPN w sieci lokalnej,
 • rozległą sieć WAN lub MAN,
 • połączenia ISDN,
 • para miedziana za pośrednictwem pary modemów DSL,
 • połączenia VPN w sieci internet,
 • radiolinie,
 • sieć GSM/EDGE/UMTS.


Transmisja jednego kanału rozmownego zajmuje w zależności od zastosowanego algorytmu i parametrów kompresji od 2,4 kbits/s do 44 kbit/s.

 

Wykaz urządzeń sterowanych

przez system IPCom

 

 

Radiotelefony analogowe i cyfrowe:

 

 • Motorola serii GM i CM,

 • Motorola serii DM (DMR),

 • Motorola serii MTM (Tetra),

 • Kenwood serii TK,

 • Kenwood seriI NX (NexEdge)

 • HYT TM800,

 • ICom IC 110F,

   

Łącza telefoniczne:

 

 • linia PSTN - telefonia analogowa,

 • linia ISDN (2b+d) – telefonia cyfrowa,

 • telefonia GSM/UMTS,

 • centrale telefoniczne za pośrednictwem TAPI.

 

Inne urządzenia audio:

 

 • systemy rozgłoszeniowe,

 • radiowęzły,

 • telemetria i automatyka.

 

 

Systemy alarmowania firmy PLATAN Sp. z o.o.:

 

 • system wyświetlania alarmów DWA 101, 102,

 • system powiadamiania DSP 50,

 • system DZS.

   

 

Przykładowe konfiguracje IPCom :

 

 

 

 1. Sterowanie dwoma lokalnymi radiotelefonami za pośrednictwem jednej dotykowej konsoli dyspozytorskiej. Połączenia realizowane za pomocą lokalnej sieci ethernet, pary miedzianej, połączenia ISDN, sieci internet lub VPN.

 

 1. Sterowanie jednym, zdalnym radiotelefonem bazowym za pomocą pary miedzianej, połączenia ISDN, połączenia internetowego, sieci lokalnej LAN, połączenia VPN.

 2. Sterowanie dwoma lokalnymi stacjami bazowymi, rejestracja rozmów, sterowanie z poziomu trzech konsol dyspozytorskich. Połączenia realizowane za pomocą lokalnej sieci LAN, pary miedzianej, połączenia ISDN, sieci internet lub VPN.

 

 

 1. Sterowanie czterema stacjami bazowymi w tym dwoma zdalnymi za pośrednictwem pary miedzianej, połączenia ISDN, połączenia internetowego, sieci lokalnej LAN lub połączenia VPN. Dodatkowo system realizuje rejestrację rozmów. Sterowanie radiotelefonami odbywa się za pomocą pięciu konsol dyspozytorskich, z których dwie zainstalowane są w punkcie wyniesionym.

 

 1. System rozproszony w trzech lokalizacjach. W lokalizacji głównej znajduje się serwer wraz z trzema konsolami dyspozytorskimi. W dwóch zdalnych lokalizacjach zainstalowane są odpowiednio: w pierwszej – dwie stacje bazowe, w drugiej - trzy stacje bazowe i trzy konsole. Połączenia pomiędzy lokalizacjami realizowane są za pośrednictwem ISDN, połączenia internetowego, sieci lokalnej LAN lub połączenia VPN. Dodatkowo system realizuje rejestrację rozmów.

6. Praca w trybie przemiennika.

 

Zdalna stacja może zostać wyposażona w funkcję przemiennika. W czasie normalnej pracy pracuje jako sterownik dwóch niezależnych radiotelefonów. W przypadku awarii połączenia z serwerem IPCom przechodzi automatycznie w tryb przemiennika.

 

7. Praca w trybie voting.

 

System składający się z kilku zdalnych stacji radiowych może być wyposażone w funkcję odnajdywania najsilniejszej stacji – voting.

W przypadku przedstawionym na rysunku system słyszy abonenta na dwóch stacjach bazowych równocześnie. Do korespondencji zostanie wybrana stacja, która odbierana najmocniejszy sygnał.

Niezależnie od automatycznej funkcji, operator ma możliwość ręcznego wyboru stacji, przez którą chce prowadzić korespondencje.

 

Konsola dyspozytorska IPCom

 

 • w zależności od wersji zbudowana w oparciu o dedykowany komputer przemysłowy, chłodzony pasywnie, połączony z serwerem IPCom za pomocą łączy IP lub jako aplikacja pracująca w środowisku Windows lub Linux na komputerze użytkownika (minimalne wymagania komputera określone w dokumentacji technicznej),

 • sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub/i myszki,

 • tworzenie indywidualnych profili użytkownika zabezpieczonych loginem i hasłem,

 • dowolna aranżacja wyglądu ekranu konsoli,

 • możliwość ustawienia indywidualnych właściwości poszczególnych urządzeń audio (np. radiotelefonów) dla każdej konsoli oddzielnie, np. poziomów głośności, włączanie/wyłączanie nasłuchu,

 • w przypadku wersji aplikacyjnej możliwość uruchomienia jednocześnie kilku kopii konsoli na jednym komputerze,

 • możliwość korzystania z poziomu jednej konsoli z zasobów wielu serwerów telekomunikacyjnych,

 • prosta administracja - wszelkie dane konfiguracyjne konsoli są zapisane wyłącznie na serwerze komunikacyjnym,

 • niskie zapotrzebowanie na pasmo połączeń pomiędzy konsolą a serwerem systemu (w zależności od zastosowanego poziomu kompresji od 2,4 kbit/s do 44 kbit/s),

 • zastosowanie definiowanych filtrów górno- i dolnoprzepustowych gwarantuje optymalne dobranie charakterystyki toru audio.

   

Wygląd konsoli IPCom

 

IPCom Console 2.0

 


Konsola zintegrowana ze sterownikiem

 

 

 

Konsola wyposażona w zewnętrzny monitor dotykowy

 

 

 

 

 

 

 


by studio-online.pl